Lek. dent. spec. ortodonta Joanna Półćwiartek-Mazur w dniach 04-05 września 2015 r. uczestniczyła w kursie ortodontycznym: "C.A.D. (Coordinated Arch Development) - Skoordynowany Rozwój Łuków". Kurs odbył się w Krakowie. Wykładowcą był Raphael L. Greenfield, D.D.S., M.Sc.D. - światowej sławy ortodonta, wykładał na całym świecie promujac własną filozofię leczenia bezekstrakcyjnego. Dyplom z ukończenia kursu można zobaczyć w zakładce: CERTYFIKATY.