APARATY   -  INDYWIDUALNY PLAN LECZENIA   -  LECZENIE  DZIECI   -   LECZENIE  MŁODZIEŻY   -   LECZENIE DOROSŁYCH

Ortodoncja – to dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką oraz leczeniem wad zgryzu zarówno u dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. Pamiętaj, że odkładanie terminu wizyty w negatywny sposób może wpłynąć na stan twojego uzębienia, nie leczone zaś wady gryzu często powodują: próchnicę, parodontozę, ścieranie się zębów oraz zniekształcenie rysów twarzy. Dlatego tak ważna jest tu profilaktyka – czyli wczesne wykrywanie i zapobieganie nieprawidłowościom wad zgryzu.
 

aparaty ortodontyczne rzeszów
W ramach leczenia ortodontycznego oferujemy między innymi leczenie:
 
- aparatem stałym z zamkami metalowymi, ceramicznymi, kryształowymi;
 
- aparatem ortodontycznym – samoligaturującym (metoda H4, Smart Clip).
 
- aparatem wyjmowanym;
 
W razie uszkodzeń założonego aparatu ortodontycznego (odklejenie zamka, wygięcie łuku etc.) należy umówić się na wizytę w celu jego naprawy.

 
 

ortodonta plan leczenia
Każdy Pacjent naszego gabinetu jest objęty indywidualnym planem leczenia.
 
Typowy przebieg leczenia aparatem stałym:
 
1. pierwsza wizyta - lekarz zapoznaje się z Pacjentem oraz bada jego stan uzębienia, dokonuje oceny wady zgryzu i kwalifikuje (bądź, też nie) Pacjenta do leczenia ortodontycznego. Na tej wizycie może zostać Pacjentowi wykonany wycisk szczęki i żuchwy. Ortodonta również zaleca wykonanie zdjęcia RTG panoramicznego i 
cefalometrycznego. Następnie na podstawie otrzymanych modeli diagnostycznych i zdjęć RTG przygotowany zostanie indywidualny plan leczenia.
 
2. druga wizyta - każdemu Pacjentowi zostaje przedstawiony plan leczenia. Pacjent jest informowany o przebiegu procesu leczenia i kosztach z nim związanych. Jeżeli jest taka potrzeba, lekarz zakłada Pacjentowi tzw. gumki separacyjne, które są przygotowaniem zębów do zakładania aparatu stałego. Dodatkowo Pacjent dokonuje wyboru aparatu
ortodontycznego. 
 
3. trzecia wizyta – zakładanie aparatu ortodontycznego.
 
4. czwarta i następne wizyty – wizyty mają charakter kontrolny, ich liczba uzależniona jest od rodzaju wady i postępów leczenia.
 
5. wizyta końcowa - Po zakończeniu leczenia ortodontycznego i zdjęciu aparatu stałego Pacjent objęty zostaje ostatnią fazą leczenia - retencją. Ta faza jest konieczna do utrzymania pozytywnych efektów leczenia aparatami stałymi. Pobierane są wyciski celem wykonania końcowych modeli diagnostycznych. Lekarz zleca również wykonanie końcowych zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych. Najczęściej stosowanymi przez nas retainerami są stałe retainery druciane oraz próżniowe nakładki Essix i Osamu. Faza retencyjna trwa od 2 do 5 lat. W niektórych przypadkach zalecamy dłuższe noszenie retainerów.
 


stomatolog ortodonta dzieci
Pierwsza wizyta ortodontyczna powinna mieć miejsce w wieku 6-7 lat. Na podstawie położenia pierwszych zębów trzonowych stałych oraz zębów siecznych, lekarz ortodonta ocenia czy dziecko kwalifikuje się do wczesnego leczenia ortodontycznego. W przypadku obecności nieprawidłowości takiej jak: tyłozgryz, przodozgryz, zgryz krzyżowy, zgryz otwarty, stłoczenie zębów, rozpoczyna się wczesne leczenie ortodontyczne, które pozwoli na harmonijny wzrost zębów i struktur twarzy. U niektórych dzieci występują różnego rodzaju dysfunkcje lub parafunkcje takie jak:
 
- nawyk ssania kciuka, wargi dolnej, 
 
- nieprawidłowy sposób połykania, wymowy lub
 
- oddychanie przez usta.
 
 
Ważne jest by te nawyki skorygować w okresie wczesnego leczenia. Ma to na celu ułatwienie i niekiedy skrócenie czasu leczenia właściwego w wieku młodzieńczym. Niepodjęcie leczenia wczesnego u dzieci z rozpoznaną wadą zgryzu, spowoduje, że efekty późniejszego leczenia mogą być kompromisowe i niestabilne. Co zyskujemy dzięki wczesnemu leczeniu ortodontycznemu? 
 
Wczesne leczenie ortodontyczne pozwala odpowiednio przygotować miejsce dla mających się wkrótce wyrżnąć zębów stałych, dzięki czemu możemy uniknąć konieczności usuwania ich w przyszłości. Ortodonta może także regulować wzrastanie górnej i dolnej szczęki - hamować wzrost lub go pobudzać, w zależności od potrzeby.

Pozwala to na skorygowanie pojawiających się różnego rodzaju dysproporcji, a co za tym idzie, umożliwia poprawę rysów twarzy. Wczesne leczenie ortodontyczne to także walka z nieprawidłowymi nawykami u małych dzieci: ssaniem kciuka, wargi, czy też oddychaniem przez usta. Dzięki temu możemy uniknąć komplikacji i uciążliwych zabiegów w wieku młodzieńczym. Szczególnie istotne jest jak najwcześniejsze podjęcie leczenia w przypadku osób z rozbieżnością w położeniu szczęk, u których późne podjęcie działań może być mało skuteczne i nietrwałe.

Niektóre wady zgryzu powinny być korygowane jak najwcześniej, nie tylko ze względów biologicznych, lecz także społecznych i praktycznych. Inne z kolei mogą być leczone dopiero w wieku młodzieńczym. Dlatego podjęcie decyzji dotyczącej rozpoczęcia leczenia powinno być poprzedzone konsultacją rodziców dziecka z ortodontą i stomatologiem dziecięcym. 
 


ortodoncja rzeszow - stomatolog rzeszów

Leczenie wad zgryzu u osób młodych i rosnących jest bardziej przewidywalne, a ponadto rozpoczęte odpowiednio wcześnie może pozwolić uniknąć kosztownego leczenia kompleksowego lub chirurgicznego w wieku dorosłym. Pomiędzy 11 a 17 r. trwa intensywny wzrost dziecka - tzw. skok pokwitaniowy. W tym też czasie dokonuje się całkowita wymiana uzębienia mlecznego na uzębienie stałe.

Z medycznego punktu widzenia wiek młodzieńczy jest odpowiednim okresem, by rozpocząć leczenie wad zgryzu, ze względu na wysoki potencjał wzrostowy i nowo wyrzynające się zęby stałe. Dziś noszenie aparatu ortodontycznego jest powszechnie akceptowane, a nawet wręcz modne.

Dla dzieci i młodzieży polecane są zamki metalowe standardowe z kolorowymi ligaturami i metalowe zamki samoligaturujące, ze względu na ich większą trwałość i łatwość utrzymania higieny. Wyleczenie wady zgryzu pozwala prawidłowo czyścić zęby, dzięki czemu będą one przez długie lata zdrowe i mocne. Prosto ustawione zęby są mniej podatne na urazy i próchnicę. Za pomocą aparatu stałego możliwe jest osiągnięcie idealnego wzajemnego położenia zębów szczęki i żuchwy.
 
Leczenie ortodontyczne to zdrowe zęby i estetyczny wygląd. Rozpoczęcie leczenia u młodych, wciąż rosnących pacjentów daje bardziej przewidywalne efekty i pozwala uniknąć skomplikowanego i kosztownego leczenia w przyszłości.
 
 


 
stomatolog ortodoncja rzeszów
Leczenie ortodontyczne może być skutecznie przeprowadzone w każdym wieku. Obecnie coraz więcej dorosłych Pacjentów szuka pomocy ortodontycznej z powodów obecności wady, która wcześniej nie była leczona, jak również w celu przygotowania zębów do leczenia protetycznego lub implantologicznego. Poprzez leczenie ortodontyczne można osiągnąć przede wszystkim poprawę estetyki twarzy i uzębienia.

Właściwe położenie górnych zębów siecznych pozwala uzyskać odpowiednie podparcie dla górnej wargi, tym samym spowalniając tworzenie się zmarszczek oraz spłycając bruzdy nosowo-wargowe. Innymi równie istotnymi celami leczenia ortodontycznego jest zapewnienie prawidłowej czynności mięśni oraz stawów skroniowo-żuchwowych, jak również zapewnienie warunków umożliwiających jak najdłuższe zachowanie naturalnego uzębienia. U dorosłych często występują zęby ze złamanymi lub uszkodzonymi koronami, obecne są braki zębowe lub zanik kości wyrostka zębodołowego, co wiąże się z odmienną, metodą leczenia. U Pacjentów dorosłych występuje zwiększona podatność na choroby przyzębia, dlatego osoby te wymagają niekiedy leczenia periodontologicznego przed, w trakcie, a nawet po zakończonym leczeniu ortodontycznym.

Korzyści, wynikające z leczenia aparatem stałym w postaci prawidłowo uszeregowanych zębów, braku przeciążeń zgryzowych oraz urazowych kontaktów uszkadzających dziąsła, stanowią istotne wsparcie dla osiągnięcia zdrowych i mocnych dziąseł. Zalety leczenia ortodontycznego mają charakter zdrowotny. Jednak największą zaletą odczuwaną przez Pacjenta jest piękny uśmiech.