Lek. dent. spec. ort. Joanna Półćwiartek-Mazur uczestniczyła w kursie medycznym: "Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych Coordinated Arch Development Lip Bumper - niedoceniany, genialny aparat ortodontyczny". Kurs odbył się w Krakowie w dniu 11 marca 2016 r. Wykładowcą był Dr n. med. Dominik Piskorski. Dyplom z ukończenia kursu można zobaczyć w zakładce: CERTYFIKATY.