Lek. dent. spec. ort. Joanna Półćwiartek-Mazur uczestniczyła w kursie medycznym: "Wielokierunkowa Jednoczesna Rozbudowa Łuków Zębowych Coordinated Arch Development Łuk podniebienny - wszechstronny aparat ortodontyczny, dystalizator GMD, płyta Nance". Kurs odbył sie w Krakowie w dniu 22 stycznia 2016 r. wykładowcą był Dr n. med. Dominik Piskorski. Dyplom z ukończenia kursu można zobaczyć w zakładce: CERTYFIKATY.