W specjalistycznym czasopiśmie "FORUM ORTODONTYCZNE" nr 3/2012 ukazał się artykuł współautorstwa lek. dent. Joanny Półćwiartek -Mazur pt.: "Leczenie pacjenta z zespołem Hioba - opis przypadku". W artykule przedstawiono stan jamy ustnej oraz sposób leczenia pacjenta z zespołem Hioba. Słowa kluczowe: HIES, hiperimmunoglobulinemia E, infekcje, zespół Hioba. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją artykułu (str. 135 - 142; źródło: http://forumortodontyczne.pl/): kliknij na link tutaj.